FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

Zawarcie związku małżeńskiego to bardzo ważna chwila życia dwojga ludzi, których połączyła miłość. Wiąże się to jednak z pewnymi przygotowaniami, które nazwę „przyziemnymi”. Ale po kolei.

 

Data ślubu

Kandydaci do zawarcia małżeństwa winni zgłosić ten zamiar swojemu proboszczowi co najmniej 3 miesiące przed datą zamierzonego ślubu. Najpierw trzeba ustalić datę ślubu właśnie ze swoim duszpasterzem, a potem zarezerwować sobie jakiś lokal na zabawę (nigdy odwrotnie!). Proboszczowi może czasem nie pasować termin ślubu. I co wtedy? W parafii jest wiele innych zajęć pastoralnych.       

 

Miejsce ślubu

Biskup diecezjalny podtrzymał w Diecezji Pelplińskiej zwyczaj zawierania małżeństwa w parafii stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonej. Oczywiście, że ślub może odbyć się także w innej parafii, ale zawsze za zgodą proboszcza parafii narzeczonej.

 

Dokumenty

Wspomniałem, że do kancelarii parafialnej należy zgłosić się co najmniej 3 miesiące przed datą zamierzonego ślubu. Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą? Proboszczowi należy pokazać:

·        Dowód osobisty

·        Metryka chrztu (najświeższej daty); nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed przyjściem do kancelarii

·        Świadectwo bierzmowania (często data i miejsce tego sakramentu są umieszczone na metryce chrztu)

·        Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich  (wielu młodych odbywa je w szkole, na lekcjach religii, w ostatniej klasie szkoły średniej)

·        Ksero ostatniego świadectwa szkolnego, na którym jest ocena z religii (często jest to świadectwo ukończenia szkoły)

·        Znać datę przyjęcia pierwszej komunii świętej (a z tym są ogromne kłopoty!)

Sprawa jest ułatwiona, jeśli któreś z narzeczonych pochodzi z parafii, gdzie ma odbyć się ślub. Wtedy dokumenty te znajdzie sobie w księgach parafialnych duszpasterz.

 

Protokół

W kancelarii parafialnej zostaje spisany z narzeczonymi tzw. protokół przedmałżeński. To nic innego jak rozmowa kanoniczna mająca na celu wyeliminowanie wszelkich przeszkód do małżeństwa. Od proboszcza kandydaci do małżeństwa dostają kilka dokumentów:

·        Kartka do spowiedzi przedślubnej. Odbywa się ona dwa razy. Pierwszy – po wizycie w kancelarii, druga – w przeddzień ślubu lub w dniu ślubu. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną (z całego życia).

·        Skierowanie na trzy nauki przedślubne w poradnictwie rodzinnym.

·        Skierowanie na trzy nauki przedślubne, które głosi proboszcz. On też wyznacza ich termin. Dotyczą one teologii małżeństwa, etyki oraz liturgii.

·        Prośba o wygłoszenie zapowiedzi. Dostaje ją osoba, która nie mieszka w parafii, gdzie ma odbyć się ślub.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą wrócić do proboszcza.

 

Ślub konkordatowy

Przed ślubem kościelnym, narzeczeni muszą wziąć także ślub cywilny. Istnieje jednak inna możliwość: ślub konkordatowy. Polega on na tym, iż narzeczeni nie zawierają ślubu cywilnego, ale odbywa się on tylko w kościele. Potrzebne jest tu jednak zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z narzeczonych. Zgłaszając się do USC trzeba mieć ze sobą dowód osobisty oraz metrykę urodzenia. Dokument ten powinien trafić do proboszcza na 2 tygodnie przed ślubem.                                                 

 

SYPANIE RYŻU

I ostania uwaga - sypanie ryżu. Ryż to dar Boży, a my często go marnujemy. Sypiemy na młodych! O zgrozo!!! Toż to dar Boga, toż to zboże!!! Czy ktoś wyrzuca chleb na śmieci? Ludzie, co my robimy??? Rzućcie na młodych pieniądze - przydadzą im się!!! Ale nie ryż - dar Boga!!!              

     

安i皻a

Poniedzia貫k, XXXIII Tydzie zwyk造
Rok B, II
Dzie Powszedni

Sonda

Jak cz瘰to odmawiasz r騜aniec?

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Bardzo rzadko, okazjonalnie

Powiem szczerze: wcale!


Statystyki

www.stat.4u.pl

D德i瘯

Brak pliku d德i瘯owego