Modlitwy do św. Rity

Roccaporena - góra, na której modliła się św. Rita. Obecnie kaplica.

BARDZO SKUTECZNA MODLITWA W SPRAWACH

TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

 

O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)

Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.

O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona.

Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. RITY

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.  

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady

Niepokalana Dziewico

Królowo nieba i ziemi

Matko Serca Najświętszego 

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami

Święty Józefie, módl się za nami

Święty Augustynie

Święta Moniko

Święty Ojcze Pio z Pietrelciny

Święta Rito z Cascii  

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych

Patronko w sprawach rozpaczliwych

Pocieszycielko zasmuconych

Obrono i ucieczko opuszczonych

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach

Przykładzie łagodności

Wzorze pokory

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu

Wzorze w zdaniu się na wolę Boga

Ozdobo zakonu augustiańskiego

Różo miłości Miłośniczko Jezusa ukrzyżowanego

Oblubienico Jezusa cierpiącego

Święta Rito, któraś z Męką Chrystusową współcierpiała

Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona

Święta Rito, raną na czole przez Anioła ozdobiona

Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą

Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała  

Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona

Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona

Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana

Abyśmy się wyrzekli miłości własnej, uproś nam święta Rito

Abyśmy samych siebie zaprzeć się umieli

Abyśmy każdy piątek w pokucie przeżyć umieli

Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusa Pana

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali 

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze

Abyśmy nasz życiowy krzyż cierpliwie nosili

Abyśmy nigdy na nasze życie nie narzekali

Abyśmy choroby nasze spokojnie znosić umieli 

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali

Abyśmy Jego Wolę zawsze wypełniali

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali

Abyśmy bliźnim naszym zawsze z chęcią pomagali

Abyśmy Twoje cnoty naśladowali

Abyśmy o Kościół Chrystusowy gorliwie się troszczyli

Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli

Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali

Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały

Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali

Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali

Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył

Abyś nas przed wiecznym potępieniem w piekle zachować raczyła

Abyśmy cieszyli się chwałą nieba obiecaną pokornym  

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas święta Rito

We wszystkich niebezpieczeństwach

W naszych codziennych kłopotach

We wszystkich potrzebach i uciskach

W każdym smutku i przeciwności

W krzyżu i cierpieniu

W godzinę śmierci naszej

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święta Rito.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

            Wszechmogący, wieczny Boże, który w nieskończonym Miłosierdziu Swoim za wstawiennictwem świętej Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce świętej Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże Miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

 

 KORONKA DO ŚW. RITY

 

Odmawiamy ją w następujący sposób:

·         Znak Krzyża – Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

·         Następnie: Ojcze nasz w intencji Zakonu Augustiańskiego

·         Zapowiedź tajemnicy: Ojcze nasz…, 3 razy Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… .

·         Po każdej tajemnicy: Święta Rito, naucz nas kochać.

 

Wprowadzenie

Każda świętość rodzi się z miłości, która jest największym przykazaniem Chrystusowego przesłania. Duchowość świętej Rity to duchowość miłości. Święta Rita naśladuje w ten sposób duchowość świętego ojca Augustyna, który wytyczył drogę rozwoju życia, zarówno doczesnego, jak i duchowego, szlakiem wzrostu miłości. Drogą duchową świętej Rity był wzrost w miłości. Podążajmy w modlitwie głównymi etapami tej ścieżki, prosząc świętą, aby pomagała nam wzrastać na takiej samej drodze miłości.

 

TAJEMNICA PIERWSZA

Miłość św. Rity do Boga

Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana Boga. Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu.

 

TAJEMNICA DRUGA

Miłość św. Rity do rodziny

Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Święta Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu.

 

TAJEMNICA TRZECIA

Miłość św. Rity w przeciwnościach losu

Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia – zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać. Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej Opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali.

 

TAJEMNICA CZWARTA

Miłość św. Rity owocuje przebaczeniem

Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia.

 

TAJEMNICA PIĄTA

Miłość św. Rity niesie pojednanie i pokój

Przebaczenie  nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku.

 

TAJEMNICA SZÓSTA

Miłość św. Rity, przez którą w sposób całkowity ofiaruje swe życie Bogu i bliźnim

Po utracie męża i synów, w wieku trzydziestu lat, święta Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości. Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg.

 

TAJEMNICA SIÓDMA

Miłość św. Rity do Chrystusa Ukrzyżowanego

Święta Rita w uniesieniu miłości poprosiła Pana, aby mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. A Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie piętnaście lat swego ziemskiego życia. Prośmy świętą Ritę, aby miłość stała się siłą napędową naszego życia.

 

Pod Twoją obronę … (w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych)              

 

 

 

 

安i皻a

字oda, III Tydzie Adwentu
Rok C, I
Dzie Powszedni

Sonda

Jak cz瘰to odmawiasz r騜aniec?

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Bardzo rzadko, okazjonalnie

Powiem szczerze: wcale!


Statystyki

www.stat.4u.pl

D德i瘯

Brak pliku d德i瘯owego