Relikwiarz bł. Małgorzaty

Tak wygląda neogotycki relikwiarz bł. Małgorzaty

Modlitwy do bł. Malgorzaty

 

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk

 

Boże w Trójcy Jedyny, który powołałeś swoją Służebnicę Małgorzatę Łucję do troszczenia się o ubogich i opuszczonych członków Mistycznego Ciała Chrystusa Pana, daj nam iść za głosem Twojej świętej woli, a za przyczyną Twej Służebnicy Małgorzaty Łucji udziel nam łaski.........., o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

3 razy "Chwała Ojcu..."

 

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk należy zawiadomić: Zgromadzenie Sióstr Serafitek, ul. Łowiecka 3, 30-106 Kraków.

 


Litania do bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk

 

     Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

     Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
     Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
     Synu, Odkupicielu świata, Boże,
     Duchu Święty, Boże,
     Święta Trójco, Jedyny Boże,
    
     Święta Maryjo, módl się za nami.
     Błogosławiona Matko Małgorzato,
     Wielbicielko Trójcy Przenajświętszej,
     Przykładzie zawierzenia Opatrzności Bożej,
     Gorliwa czcicielko Najświętszego Sakramentu,
     Otwarta na działanie Ducha Świętego,
     Posłuszna we wszystkim woli Bożej,
     Zjednoczona z Bolejącym Sercem Maryi,
     Modlitwą przepełniona.
     Matko Rodziny serafickiej,
     Doświadczona osieroceniem,
     Mądrością Bożą kierowana,
     Wytrwale idąca drogą powołania,
     W ubóstwie Chrystusa rozmiłowana,
     Wzorze pokory i prostoty franciszkańskiej,
     Pokojem i radością promieniejąca,
     Ogarniająca miłością swoje duchowe córki,
     Oddana służbie ubogim i cierpiącym,
     Dająca miłość i schronienie osieroconym,
     Zatroskana o religijne wychowanie dzieci i młodzieży,
     Apostołko chrześcijańskiego miłosierdzia,
     Dostrzegająca Chrystusa w każdym człowieku,
     Za grzechy bliźnich wynagradzająca,
     Zabiegająca o sprawiedliwość i braterstwo między ludźmi,
     Pałająca gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz,
     Przeżywająca codzienność w Bożej Obecności,
     Do końca wierna swemu posłannictwu,
     Dojrzewająca do świętości w cierpieniu,
     Orędowniczko nasza u Boga,
    
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
    
     K. Módl się za nami Błogosławiona Małgorzato.
     W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
     Boże Najwyższe Dobro, Ty obdarzyłeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję szczególnym charyzmatem dostrzegania Ciebie w najuboższych i przychodzenia im z ofiarną pomocą, spraw, abyśmy za jej przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i osiągnęli życie wieczne ze Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami.
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk,
Bł. Małgorzato Łucjo, Założycielko Zgromadzenia Sióstr Serafitek,
Bł. Małgorzato Łucjo, Córko polskiej ziemi,
Bł. Małgorzato Łucjo, Matko sierot i ubogich,
Bł. Małgorzato Łucjo, wierna Uczennico Chrystusa ubogiego,
Bł. Małgorzato Łucjo, gorliwa Czcicielko Matki Bożej Bolesnej,
Bł. Małgorzato Łucjo, wytrwała Naśladowczyni św. Franciszka,
Bł. Małgorzato Łucjo, duchowa Córko bł. Honorata,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze pokory i prostoty,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze męstwa i wytrwałości,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze roztropności i odwagi,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze chrześcijańskiego miłosierdzia,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze franciszkańskiej radości,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze bezinteresownej służby,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze wyrozumiałej i cierpliwej miłości,
Bł. Małgorzato Łucjo, Wzorze całkowitego poświęcenia Bogu,
Bł. Małgorzato Łucjo, Mistrzyni życia duchowego,
Bł. Małgorzato Łucjo, Pątniczko, wytrwale zdążająca drogą Pana,
Bł. Małgorzato Łucjo, Apostołko wsi galicyjskiej,
Bł. Małgorzato Łucjo, Założycielko ochronek i domów dziecka,
Bł. Małgorzato Łucjo, Opiekunko chorych i cierpiących,
Bł. Małgorzato Łucjo, Narzędzie miłosierdzia Bożego,
Bł. Małgorzato Łucjo, wrażliwa na cierpienie duchowe i materialne,
Bł. Małgorzato Łucjo, oddana ubogim i opuszczonym,
Bł. Małgorzato Łucjo, realizująca Chrystusowe przykazanie miłości,
Bł. Małgorzato Łucjo, pełna pogody ducha mimo przeciwności,
Bł. Małgorzato Łucjo, świadoma wartości ofiary i cierpienia,
Bł. Małgorzato Łucjo, żyjąca radami ewangelicznymi,
Bł. Małgorzato Łucjo, doświadczająca bliskości Boga,
Bł. Małgorzato Łucjo, bezgranicznie ufająca Opatrzności,
Bł. Małgorzato Łucjo, otwierająca się na miłosierną miłość Boga,
Bł. Małgorzato Łucjo, nieustannie patrząca z ufnością w Niebo,
Bł. Małgorzato Łucjo, dążąca do ewangelicznej doskonałości,
Bł. Małgorzato Łucjo, głęboko zjednoczona z Bogiem,
Bł. Małgorzato Łucjo, łącząca życie czynne z kontemplacją,
Bł. Małgorzato Łucjo, zwyciężająca zło dobrem,
Bł. Małgorzato Łucjo, Przykładzie pobożności eucharystycznej,
Bł. Małgorzato Łucjo, Dziewico poszukująca woli Boga Ojca,
Bł. Małgorzato Łucjo, Dziewico rozpoznająca w ubogich Oblicze Syna Bożego,
Bł. Małgorzato Łucjo, Dziewico wsłuchana w natchnienia Ducha Świętego,
Bł. Małgorzato Łucjo, Orędowniczko nasza u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami Błogosławiona Małgorzato Łucjo,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, Który powołałeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję do troszczenia się o ubogich i opuszczonych członków Mistycznego Ciała Chrystusa Pana, daj nam iść za głosem Twojej świętej woli, a za przyczyną Błogosławionej Małgorzaty Łucji udziel nam łask, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

安i皻a

Poniedzia貫k, XXXIII Tydzie zwyk造
Rok B, II
Dzie Powszedni

Sonda

Jak cz瘰to odmawiasz r騜aniec?

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Bardzo rzadko, okazjonalnie

Powiem szczerze: wcale!


Statystyki

www.stat.4u.pl

D德i瘯

Brak pliku d德i瘯owego